Morgan & Richardson

Mae Morgan & Richardson yn gwmni cyfeillgar, lleol o gyfreithwyr gyda swyddfeydd wedi eu lleoli yn Aberteifi, Ceredigion. Medrwn olrhain wreiddiau’r cwmni yr holl ffordd nôl i’r 1700au.

Croeso

Wedi’n lleoli’n ddelfrydol i gynnig cyngor cyfreithiol o ansawdd i gleientiaid ledled Gorllewin Cymru a thu hwnt, darparwn gyngor a gwasanaethau cyfreithiol mewn meysydd eang i gleientiaid preifat a masnachol. Am fanylion ynglyn â’r gwasanaethau medrwn eu darparu, gweler yr adran Gwasanaethau. Yn ychwanegol, os oes angen cymorth mewn unrhyw faes arall, ymdrechwn i’ch rhoi mewn cysylltiad a rhywyn arall all fod o help. Pa beth bynnag y bo natur y gwaith, ein nôd yw cynnig gwasanaeth amserol ac effeithiol, gan wneud yn siwr ein bod yn eich cadw’n ymwybodol o sefyllfa eich achos bob amser. Ein nôd yw delio gyda unrhyw ohebiaeth y diwrnod y’i dderbynir er mwyn cadw at ein safonnau uchel o effeithlonrwydd Gwneir pob ymdrech i weld cleientiaid yn y lle mwyaf cyfleus i chi. Medrwn drefnu ymweld â chi yn eich cartref neu mewn lleoliadau eraill os yw’n anodd i chi fynychu’r swyddfa.

Aelodau'r Tîm

Julia Williams

Cyfarwyddwr | Cyfreithiwr

Ian Harries

Cyfreithiwr Cyswllt

Arwyn Rees

Cyfreithiwr Ymgynghorol

Gemma Whiteman

Trainee Licensed Conveyancer

Rachel Clark

Trainee Solicitor

Cysylltwch â ni

512

Ffôn

01239 612 302

Ffacs

01239 612 533

E-bost

enquiries@morganandrichardson.co.uk

Cyfeiriad

Morgan a Richardson
7 St Mary Street,
Cardigan,
Ceredigion,
SA43 1HB.