Nia Davies

Cyfreithiwr

Trawsgludo Eiddo • Ewyllysiau • Gweinyddu Ystadau • Pwerau Atwrnïaeth  • Llys Gwarchod • Cyfraith Teuluol

Hanes Nia

Merch o Aberteifi yw Nia yn wreiddiol a fynychodd Ysgol Uwchradd Aberteifi cyn astudio’r Gyfraith a Cwrs Ymarferid y Gyfraith yn Mhrifysgol Aberystwyth. Yn ystod y Cwrs Ymarferid Cyfreithiol ennillodd Nia wobr Ddisgybl y Flwyddyn am derbyn y marc uchaf ar gyfartaledd yn ei flwyddyn.

Ymunodd Nia â Morgan & Richardson fel Cyfreithwraig dan Hyfforddiant ym mis Awst 2012 cyn ymgymhwyso​ fel Cyfreithwraig ym mis Awst 2014. Yn ystod ei chyfnod dan hyfforddiant lwyddodd Nia i gwblhau gradd meistr ym Ymarferiad Cyfreithiol yn canolbwyntio ar effeithiau newidiadau Cymorth Cyfreithiol ar Gyfraith Teuluol yng nghefn gwlad Gorllewin Cymru.

Delia Nia yn gyson â materion i wneud a cleientiaid oedrannus fel Atwrneiaeth Arhosol (Powers of Attorney) a ceisiadau at y Llys Gwarchod. Mae ganddi diddordeb mewn achosion lle mae gallu meddyliol yn fater i’w hystyried. Mae’r ffaith ei fod yn rhugl yn y Gymraeg yn fantais iddi yn delio yn y materion yma a gellir drefnu i Nia ddod allan i ymweld a clientiaid yn eu cartrefi.

Mae Nia yn aelod o Gapel Tŷ Rhos, Cilgerran. Yn ei amser hamdden mwynha Nia ddarllen neu cadw’n heini drwy rhedeg, nofio a beicio. Mae Nia yn rhugl yn y Gymraeg ac yn hapus i weithio yn y Gymraeg.​