Julia Williams

Cyfarwyddwr | Cyfreithiwr

Cyfraith teuluol • Trawsgludo Eiddo • Ewyllysiau • Pwerau Atwrnïaeth • Profiant • Anghydfod Sifil  • Cyfraith Cyflogaeth (Cyflogwr a Gweithwyr)

Hanes Julia

Mae Julia yn un o gyfarwyddwyr y cwmni ac yn arbenigo yn y meusydd canlynol; Cyfraith Teulu, Trawsgludo Eiddo, Ewyllysiau, Pwerau Atwrnïaeth, Achosion Sifil, a Chyflogaeth (boed ar ran cyflogwyr neu weithwyr). Mae Julia yn gyfreithwraig cyffredinol brwdfrydig a chymhellol. Mae’n ymfalchïo yn ei gallu i fod yn gyfeillgar ac agored.

Cwblhaodd Julia ei gradd yn y gyfraith (a Ffrangeg) a’r Cwrs Ymarferol Cyfreithiol ym Mhrifysgol Manceinion. Fe gymhwysodd  fel cyfreithwraig ym 1999 arol hyfforddi gyda ffyrm o Gaerfyrddin a mae hi hefyd wedi gweithio fel cyfreithwraig gofal plant I Gyngor Sir Gâr. Mae hi yn eiriolwraig profiannol, ac yn hyderus wrth ddelio gyda materion cymhleth ac anodd. 

Mae hi’n cynnig gwasanaeth didor i’w chleientiaid gan ei bod hi’n medru darparu’r mwyafrif o wasanaethau cyfreithiol ei hun o brynu neu gwerthu eiddo i ewyllysiau, materion teuluol a datrys anghydfod. Mae’n ymdrîn a materion mewn modd pragmatig, effeithiol a chyflym. Mae’r mwyafrif o’i gwaith yn deillio wrth gleientiaid presennol, neu drwy gymeradwyaeth bersonol.

Mae Julia yn briod, gyda tair merch ac yn byw yng Nghaerfyrddin. Yn ei hamser hamdden mae hi’n mwynhau nofio a chanu mewn côr.