Ian Harries

Cyfarwyddwr | Cyfreithiwr

Ewyllysiau Profiant a Gweinyddu Ystadau • Treth Etifeddiant • Trawsgludo Eiddo

Hanes Ian

Mae Ian yn gyfarwyddwr gyda’r cwmni.

Cafodd Ian ei eni a’i fagu yn Sir Benfro. Wedi derbyn Gradd yn y gyfraith o Gaerdydd,ac wedyn astudio yng Ngholeg y Gyfraith, Llundain, mae Ian wedi bod yn gyfreithiwr ers 1989.

Yn ogystal â gweithio fel cyfreithiwr, mae e’n ffermio anifeiliaid a ganddo gryn ddiddordeb ym myd amaeth.

Mae e’n rhugl yn y Gymraeg.