Arwyn Rees

Cyfarwyddwr | Cyfreithiwr

Prynu a Gwerthu Eiddo • Prydlesi • Prosiectau Ynni Adnewyddadwy

Hanes Arwyn

Fe ymunodd Arwyn gyda Morgan a Richardson yn Ionawr 2014 wedi sawl mlynedd o weithio gyda chwmnioedd cyfreithiol yn llundain a chaerdydd.

Mae e’n wreiddiol o Eglwyswrw ac fe astudiodd y Gyfraith a Siapaneaidd ym Mrifysgol Caerdydd cyn gwneud ei hyfforddiant ac ymgymhwyso fel cyfreithiwr efo Linklaters yn Llundain. Wedi dwy flynedd yn ei hadran eiddo tir masnachol, fe symudodd I Gaerdydd le ymunodd efo Geldards fel cyfreithiwr eiddo tir masnachol. Fe dreuliodd 6 mlynedd gyda’r cwmni ac yn ystod y cyfnod fe weithiodd hefyd gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ei hadran Economi a Thrafnidiaeth.

Mae Arwyn yn rhugl yn y Gymraeg ac yn barod I weithio trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae e’n briod gyda 2 ferch ac yn byw ar y fferm deuluol  ger Eglwyswrw.