Arwyn Reed

Cyfarwyddwr | Cyfreithiwr

Trawsgludo Preswyl a Masnachol • Cyfraith Teuluol • Ewyllysiau, Profiant a Gweinyddiad Ystadau • Gwaith Landlord a Thenant

Hanes Arwyn

Mae Arwyn yn un o gyfarwyddwyr y cwmni ac yn arbenigo yn y meusydd canlynol: Trawsgludo Preswyl a Masnachol, Cyfraith Teuluol, Ewyllysiau, Profiant a Gweinyddiad Ystadau, a Chyfraith Landlord a Thenant.

Cafodd Arwyn ei eni a’i fagu yng Nghwm Gwaun, Sir Benfro.  Derbyniodd radd o Brifysgol Aberystwyth yn 1996, ac astudiodd wedyn yng Ngholeg y Gyfraith, Gaer. Wedi derbyn ei hyfforddiant gyda ni, Cymhwysir  Arwyn fel cyfreithiwr yn 2000. 

 Mae Arwyn yn rhugl yn y Gymraeg ac yn aelod o Gynllun Achredu Cyfraith Teulu Cymdeithas y Gyfraith.
Tu allan i’r swyddfa, gellir gweld Arwyn yn perfformio ar lwyfan Theatr Mwldan Aberteifi gyda’r grwp operatig poblogaidd lleol “Opera Teifi”.